Claro Research

 

onderzoek

Bij Claro Research kun je terecht om kwalitatief onderzoek uit te laten voeren. Dit is zowel offline als online mogelijk. Van single interviews tot focusgroepen en van skypegesprekken tot instore visits. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw behoeftes en vragen. Expertisegebieden zijn onder andere: food, personal care, healthcare en retail.

 

Wat is kwalitatief onderzoek?

Bij kwalitatief onderzoek is er veel aandacht voor de context, de betekenis en het proces. Ook zijn er meestal frequentere en diepgaandere gesprekken dan bij kwantitatief onderzoek. Daarnaast is de data die wordt verzameld van tekstuele aard. Ook kan het zijn dat er foto’s en filmpjes worden verzameld die vervolgens worden herleid tot tekst. Bij kwalitatief onderzoek wordt er bovendien volgens een niet-reductionistische werkwijze gewerkt. Dit wil zeggen dat alle contextuele invloeden worden betrokken bij de data-analyse zodat jij straks een alomvattend antwoord krijgt op jouw vragen.

 

Onderzoekstrajecten kwalitatief onderzoek

Binnen Claro Research zijn er verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Om je een beeld te geven van wat er mogelijk is zal hier een korte beschrijving volgen. Wil je weten hoe klanten omgaan met aanbiedingen of wil je inzicht krijgen in de potentie van online tijdschriften of een ander product? Dan is een markt- en doelgroepverkenning een passende keuze om uit te laten voeren. Wanneer je een nieuw formulier wilt evalueren kan er een evaluatieonderzoek opgezet worden. Een voorbeeld van een uitgevoerd onderzoek is de evaluatie van een nieuwe retailformule waarbij de onderzoeksmethodes ‘accompanied shopping’ en focusgroepen waren. Wil je meer inzicht krijgen in de informatiebehoefte van jouw klanten? Dan is een customer journey geschikt om meer inzicht te krijgen in wat jouw klanten precies willen. Zo is er een voorgaand onderzoeksproject samen met passagiers meegelopen naar hun reis op en naar het vliegveld. Verder is er recent een communicatieonderzoek uitgevoerd naar een campagne en verpakkingsonderzoek in de branche van personal care en health care. Hierbij waren de onderzoeksmethodes ‘single interviews’ en focusgroepen zodat deze campagne en het verpakkingsonderzoek getest konden worden. Dit is belangrijk om te doen zodat je bij het uiteindelijke onderzoek niet voor verrassingen komt te staan.

 

Werkwijze bij opzetten van kwalitatief onderzoek

Voorafgaand aan het opzetten van de studie wordt er samen met jou bepaald hoe het proces wordt vormgeven. Natuurlijk is er gedurende het proces mogelijkheid tot flexibiliteit. Tijdens het onderzoek kan het zijn dat omstandigheden veranderen en het is cruciaal om hier op in te spelen. Het uiteindelijke product is een onderzoeksvoorstel afgestemd op jouw behoeftes en vragen. In dit onderzoeksvoorstel worden een aantal componenten uitgelicht zodat het duidelijk is wat je kunt verwachten. Ook kun je met dit onderzoeksvoorstel verantwoorden waarom je dit onderzoek wilt laten uitvoeren. Allereerst worden de doelstellingen duidelijk in beeld gebracht en worden er aansluitende onderzoeksvragen geformuleerd. Ook wordt in het onderzoeksvoorstel een theoretisch kader beschreven dat is onderbouwd met vakliteratuur. Vervolgens komen de wijze van steekproeftrekking aan bod en hoe het onderzoek is opgesteld. Dit wordt ook wel het onderzoek ontwerp genoemd.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *