Check-in-coaching

Genderdysforie kind

Bij ‘Check-in-coaching’ zijn diverse deskundigen werkzaam op het gebied van gender en identiteit. Er wordt begeleiding aangeboden aan kinderen jongeren die zitten met vragen over hun genderidentiteit. Dit gebeurt via een multidisciplinair team. Ook de ouders worden betrokken bij de begeleiding.

Identiteit is een breed begrip en het is ook een begrip dat met de tijd kan veranderen. Eigenlijk is identiteit een soort reis naar wie je nou eigenlijk bent. ‘Check-in’ betekent dus eigenlijk dat jij of jouw kind geholpen kan worden door deskundigen gedurende deze reis naar identiteit.

 

Genderdysforie kind

Bij genderdysforie heeft het kind gevoelens van ongemak met betrekking tot zijn of haar eigen geslacht. Ook is het kind vaak niet tevreden met zijn of haar geslacht. Als gevolg hiervan kunnen kinderen mentale klachten krijgen. Er kan zich bijvoorbeeld een depressie ontwikkelen of een angststoornis. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar de identiteit van het kind. Hoe identificeert het kind zich? Wanneer een kind zich niet identificeert met zijn of haar eigen geslacht is het mogelijk om een medisch traject op te starten om van geslacht te veranderen. Dit traject neem meestal meerdere jaren in beslag en is erg ingrijpend, zowel voor het kind zelf als de ouders en andere naasten. Zoals je zult begrijpen is dit niet een keuze die je zo een, twee, drie maakt. Er zijn namelijk meerdere manieren om met genderdysforie te leven. Door middel van coaching kan er de juiste hulp worden geboden zodat het kind wordt geholpen om tot een goede keuze te komen.

Zo zijn er kinderen die er voor kiezen om genderneutraal te gaan leven. Ook zijn er kinderen die liever nog niet een geslachtsverandering willen maar bijvoorbeeld kleding gaan dragen die passen bij hun gewenste geslacht. Verder kiezen sommigen er ook voor om hun voornaam te veranderen. Kortom, het hoeft zeker niet zo te zijn dat het kind een geslachtsverandering wil ondergaan. Het is zaak om dit eerst goed door te bespreken. Het kan namelijk ook zo zijn dat het kind op vroege leeftijd al gevoelens van genderdysforie heeft, maar dat deze later weer ‘overwaaien’.

 

Uiten van genderdysforie

Hoewel genderdysforie per kind natuurlijk erg verschillend naar voren kan komen zijn er een paar gedragingen die het kind kan laten zien. Soms gaan kinderen zich erg afsluiten van de omgeving. Dit zou kunnen komen doordat ze zich onbegrepen voelen. Verder kan het zo zijn dat het kind bepaalde kenmerken van zijn of haar biologische geslacht extra benadrukt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *